Kari Härkönen
MindFitin perustaja, Kari Härkönen, on aiemmin työskennellyt pääasiassa teknologia- ja talousalalla. Vuonna 1996 hän aloitti Suomen Ericssonilla älyverkkosuunnittelijana, erikoisalueenaan multimedia ja graafiset käyttöliittymät. Työssään Kari huomasi ihmisten innostamisen ja sosiaalisen kanssakäymisen paljon itse teknologiaa kiinnostavammaksi. Hän siirtyikin pian projektinjohtotehtäviin, sekä auttoi yrityksen henkilöstörekrytoinneissa. Vuosituhannen vaihteen teknohuuman aikaan Kari työskenteli matkapuhelinalalla sekä itsenäisenä ’päivätreidaajana’ välineenään on-line -pörssikaupankäyntijärjestelmät. Vuoden 2001 alusta hän siirtyi Helsingin Pörssin kehityspäälliköksi vastaamaan on-line järjestelmiin liittyvistä kansainvälisistä projekteista ja tuotteista työryhmän koostuessa pääasiassa ruotsalaisista ja suomalaisista alan pioneereista. Kari opiskeli psykologiaa työn ohessa ja perusti MindFitin loppuvuodesta 2003. Vuodesta 2004 Kari on ollut päätoiminen yrittäjä henkilöarvioinnin ja HR-konsultoinnin saralla.

Karin opinnot
• Sähköteknikko, Tietokoneinsinööri, Filosofian Maisteri (kognitiotiede)
• Suomen Psykologiliiton kompetenssipohjaisen henkilöarvioinnin sertifikaatti
• Väitöskirja kognitiotieteen alalle meneillään

kari