Tutkimus ja tuotekehitys

• Kognitiivinen ja psykometrinen tutkimus
• Henkilöarviointimenetelmien kehittäminen
• Toimialakohtaiset rekrytointisovellukset ja tuotteet

Toimintamme pohjautuu yli 10 vuoden kokemukseen toimialakohtaisesta henkilöarvioinnin ja alan menetelmien tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Toimimme yhteistyössä alan johtavien yliopistojen kanssa ja mittaamme toimintaamme tilastollisin menetelmin. Olemme arvioineet ja profiloineet satoja asiantuntijoita ja johtajia rekrytointi- ja urakartoitustarkoituksessa. Olemme onnistuneet kehittämään alalle uusia tehokkaita menetelmiä rekrytoinnin tueksi. Teemme myös organisaatiokohtaisia räätälöintejä sovelluksiin, joissa toimialaosaamisen kartoitus ja tehtäväkohtainen kompetenssianalyysi ovat avainasemassa.

Jaamme mielellämme tutkimustietoa myös muille, ks. lisää ⇒ Koulutus

tutkimus